Skolemiljøutvalget

Hva er et skolemiljøutvalg?

Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen. Organet kan ikke fatte bindende vedtak. Elever og foreldre skal være i flertall. 

Hvilke oppgaver har et skolemiljøutvalg?

Skolemiljøutvalget har et spesielt ansvar for skolens fysiske og psykososiale miljø. Utvalget bør legge frem forslag om tiltak hvis de mener at forholdene bør bli bedre. Eksempler på oppgaver er

  • å følge med på at skolen har skriftlige planer for det psykososiale miljøet
  • å passe på at planene blir fulgt opp i praksis
  • å gi råd om hvilken atferd som er akseptabel, og hvilken atferd som skal få konsekvenser

Skolemiljøutvalget kan også foreslå trivselstiltak for elevene, ta initiativ til å følge opp resultater fra Elevundersøkelsen og be om tiltak hvis de mener skolen bryter opplæringsloven eller forskriftene. Det kan for eksempel være at utvalget mener skolen har for dårlige rutiner for skolemiljøarbeidet, eller at de må sette inn tiltak fordi en gruppe elever blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.

Sammensetning av skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget i den videregående skolen skal bestå av representanter for elevene, skolens ansatte, skolens ledelse og fylkeskommunen. Elevene skal være i flertall.