Hovedseksjon

Viktige datoer framover

Blomst

15. april – Siste frist for å søke høyere utdanning

1. juli – Omprioriteringsfrist

20. juli – Svar på søknaden om høyere utdanning