Vi skal bli Norges beste skole på elbil

Stovner vgs best på elbil

Det betyr at bransjen må utdanne bilmekanikere som også kan programmering og håndtere elektroniske systemer. Lærerne på Stovner liker elbilutviklingen og er interesserte i teknologien! Hos oss jobber vi med unge bilmekanikere og deres kunnskaper og holdninger om fremtidens biler.

Den raske teknologiske utviklingen gir egentlig lite valg: Ifølge kjøretøylærerne er teknologien i en utrolig rask utvikling. Når kjøretøyelever er gjennom sitt 3-årige utdanningsløp er de allerede bakpå i faglig kunnskap når de kommer ut i arbeidslivet. De siste 5 års teknologiske framgang innen bil tilsvarer faktisk de siste 50 årene - utviklingsmessig.

Det er ingen tvil om at det blir stort behov for spesialiserte fagarbeidere med dybdekunnskap innen kjøretøyfaget. I Oslo er dessuten planen at alle privatbiler som selges i 2025 skal være elektriske.

Stovner vgs Jo KTK
Stovner vgs allerede langt fremme...

... fordi vi har Arnfinn og Jo, begge med faglig fordypning i elbilteknologi fra OsloMet. 

Det blir svært spennende med nye læreplaner i 2020, og om det åpnes for å få teknologien om elbil og hydrogen tydelig inn i undervisning.

Stovner vgs har altså som ambisjon om å bli Norges beste på elbil! Skolen eier 1 hybrid- og 2 elbiler. Undervisning om elbil starter allerede på vg1 teknikk- og industriell produksjon.

Bli med Stovner vgs på elbileventyret!