Velkommen til smakebitkurs...

welcome

Velkommen til en dag på en av våre studieretninger på vg1:

  • bygg og anlegg
  • helse og oppvekst
  • studiespesialisering
  • naturbruk
  • teknologi og industri

Våre lærere vil ta dere godt i mot!