Utviklingssamtaler mellom kontaktlærer og foresatte

Jomruknopp

Kontaktlærere vil kontakte foreldre som ønsker å ha en samtale om hvordan det går på skolen. På møtet vil lærer informere om hvordan det går både faglig og sosialt med eleven.