Utviklingssamtaler mellom kontaktlærer og foresatte

Jomruknopp

Disse ukene vil kontaktlærere og foreldre som ønsker det ha en samtale om hvordan det går. Foresatte blir kontaktet! På møtet vil lærer informere om hvordan det går både faglig og sosialt med eleven.