TIPelever lager en grønnere skole

Gjennom vinteren forbereder elevene seg på å koble opp et selvgående vanningssystem til dyrkekassene ute i skolegården.

Systemet skal drives av solenergi, og elevene lærer å kode systemet. Samtidig lærer klassene også om gjenbruk, avfallshåndtering og miljøbevissthet i yrkesfaget sitt. Fremtidens jobber er grønne!