Få ekstra hjelp hver onsdag

Bokstabel

Møt opp kl 1330- 1530 på R03-10-007 og R03-10-008.

Alle elevene må registrere seg på oppmøtelister.

Det vil bli enkel servering.

Vel møtt!