Hovedseksjon

Startupsenteret på Stovner

Stovner startup

Startupsenteret er for ungdommer mellom 15-25 år som ønsker å lære seg ulike strategier og metoder for å bli hørt, og tatt seriøst. Målet med arbeidet vårt er å skape en gründerånd hos ungdommer.

Vi jobber tett med Stovner Jobbsenter - følg på sosiale medier!