Lurer du på når du har eksamen?

Eldre lærer hjelper ung gutt.

Alle heldagsprøver, skriftlige og muntlige eksamener på skolen våren 2017

Fredag 12. mai ble det skriftlige eksamenstrekket offentliggjort. Oversikten henger nå på tavlen ved resepsjonen. 3ST og 3PÅK ble informert i auditoriet kl. 08.45. 2ST var i auditoriet kl. 09.15. Alle andre klasser fikk beskjed i klasserommet av den faglæreren de har kl. 09.00. Første eksamensdag er fredag 19. mai.

Les reglementet for skritlig eksamen nøye. Nytt i år: ta med gyldig legitimasjon med bilde. Husk øreplugger dersom du skal bruke CD-ord. Sjekk at PCen din virker som den skal og at den har de hjelpemidlene du trenger i god tid før eksamen. 

Muntlige eksamener på Stovner vgs er satt opp på 07. juni, 13. juni og 20. juni. Det er normalt regnet to forberedelsesdager til muntlig eksamen, men ettersom eksamen 13. og 20. juni faller på en tirsdag, vil forberedelsestiden starte på fredagen i forveien. Selve forberedelsesdelen deles riktignok ut på mandagene 12. og 19. juni.

Mer praktisk informasjon om heldagsprøver og eksamener finner du her.

 

Nedenfor følger en komplett oversikt over alle eksamener for spesielt interesserte:

Skriftlig eksamen (sentralt uterabeidet): Plan for eksamensvåren 2017 finner du her

Skriftlig eksamen (lokalt utarbeidet av fylkeskommunen): Plan for eksamensvåren 2017 finner du her