Viktig informasjon mot slutten av skoleåret

Lavendel

Fredag 4. juni: Kunngjøring av standpunktkarakterer i itslearning for VG3.

Tirsdag 7.  juni kl 15.00: Hurtigklagefrist standpunkt VG3 og 3PÅK.

Fredag 11. juni: Søknadsfrist for fratrekk av fravær (10-dagersregel).

Fredag 11. juni: Kunngjøring av standpunktkarakterer i itslearning for VG1 og VG2.

Mandag 14. juni kl 15:00: Ordinær klagefrist standpunktkarakterer (skjema hentes i resepsjonen) for VG3 og 3PÅK.

Torsdag 17. juni: Klassevise avslutninger for avgangselever, dagtid. 

Fredag 18. juni: Kunngjøring av eksamensresultatene (karakterene). Personlig henvendelse til kontoret. Husk ID.

Mandag 21. juni: Klagefrist standpunktkarakterer for VG1 og VG2.

Fredag 25. juni: Elever kan hente vitnemål mellom 12-14.  Vitnemål som ikke hentes sendes i posten. 

Mandag 28. juni: Hurtigklagefrist skriftlig eksamen (morsmål).