Rektor har ordet

Rektor Terje Wold

Kjære elever og foresatte! Vi fortsetter med nettskole til 13. april. Vi følger timeplanen som vanlig. Skriftlig eksamen er avlyst, men det blir muntlig. 

Vennlig hilsen

Terje Wold