Hovedseksjon

Viktige datoer våren 2023

Stovner vgs ønsker lykke til!

Fredag 12. mai: Publisering av skriftlig eksamenstrekk kl. 0900 i VISMA

Fredag 12. mai: Publisering av dato på tverrfaglig praktisk eksamen og skriftlig eksamenstrekk kl. 0900 i VISMA.

Fredag 26. mai for VG2 og VG3: Søknadsfrist for dokumentasjon på fravær.

Onsdag 31. mai: Kunngjøring av standpunktkarakterer i VISMA for VG3.

Mandag 5. juni: Søknadsfrist for fratrekk av fravær (10 dager).

Mandag  5. juni: Hurtigklagefrist standpunkt VG3 og 3PÅK kl. 1500.

Tirsdag 13. juni: Ordinær klagefrist standpunktkarakterer (skjema hentes i resepsjonen) for VG3, VG2 YF og 3PÅK., kl. 1500.

Torsdag 15. juni: Avslutninger for avgangselever, kveldstid. 

Torsdag 15. juni: Klagefrist standpunktkarakterer for VG1 og VG2.

Onsdag 21. juni: Klassevise avslutninger for VG1 og VG2.

Torsdag 22. juni: Kunngjøring av skriftlig eksamensresultatene (karakterene). Personlig henvendelse til kontoret. Husk ID.

Mandag 26. juni: Hurtigklagefrist skriftlig eksamen VG3, skjema hentes i resepsjonen.

Tirsdag 27. juni: Elever kan hente vitnemål mellom 12-14.  Vitnemål som ikke hentes sendes i posten. 

Siste skoledag før sommerferien er onsdag 21. juni

Det er svært viktig at man ikke planlegger ferie og fridager før sommerferien faktisk har startet. Viktig arbeid mot standpunkt, eksamenstrekk, klagefrister m.m skjer helt fram mot siste skoledag.