Oslo er Europas miljøhovedstad i 2019

Stovner vgs miljøhovedstad

I en konkurranse mot 13 andre europeiske byer er Oslo kåret til årets miljøhovedstad. Dette er fordi byen utvikles med tanke på klima- og miljø. Det jobbes blant annet for at Oslo  

  • får mindre farlige utslipp
  • får bedre vann og luftkvalitet
  • flerel grøntarealer
  • sikres biologisk mangfold
  • får flere sykkel- og gangveier

Gjennom året vil det i alle bydelene være grønne arrangementer-  gratis for alle.

Stovner vgs heier på miljøhovedstaden! Vi ønsker at våre elevene får mye kunnskap om natur og miljø. Det er viktig for ungdom å forstå hva bærekraftig utvikling handler om, kunne knytte det til eget liv, eget forbruk og fremtidige arbeidsplasser.

Les mer om vårt satsningsområde skolehage og utdanning for bærekraftig utvikling.