Om karakterer, vitnemål, klagerett osv.

Ungdommer i solen

Hvis du har spørsmål om vitnemål eller kompetansebevis, f.eks. når og hvordan du får vitnemål, se https://stovner.vgs.no/for-elever-og-foresatte/karakterer-og-eksamen/vitnemal/

Hvis du har spørsmål om karakterene du har fått, f.eks. hvordan du får vite standpunktkarakter eller om du kan klage på karakter, se https://stovner.vgs.no/for-elever-og-foresatte/karakterer-og-eksamen/standpunktkarakterer/

Hvis du har spørsmål om eksamensresultatet, se https://stovner.vgs.no/for-elever-og-foresatte/karakterer-og-eksamen/eksamenskarakter/

Hvis du har strøket eller fått IV og har spørsmål rundt hva som skjer videre, se https://stovner.vgs.no/for-elever-og-foresatte/karakterer-og-eksamen/ny-utsatt-og-sarskilt-eksamen/