Undervisning på Stovner videregående skole mens skolen er stengt

Illustrasjon

Stovner videregående skole er nå stengt. I første omgang til og med torsdag 26. mars, men det kan bli lenger dersom myndighetene bestemmer det. Opplæringen vil i denne perioden skje som fjernundervisning. Det vil si at elevene må jobbe med skolearbeid hjemme. Elevene trenger pc, lader og alle lærebøkene sine. Det er ikke dessverre mulig å låne bøker, pc eller lader dersom elever av en eller annen grunn ikke har det.

Forventninger til lærere og elever

At skolen er stengt, betyr ikke at elevene og lærerne har fri. Alle elever har krav på undervisning og vi som skole har plikt til å legge til rette for læring. Vi fortsetter undervisningen, men som fjernundervisning. Det betyr at elevene vil få opplegg/undervisning fra faglærere hver dag, og ofte vil det være slik at elevene skal levere inn arbeidet de har gjort på et bestemt tidspunkt. Lærerne vil være tilgjengelige for elevene sine, slik at elever kan få hjelp, støtte og veiledning. Vanlig timeplan følges på den måten at elevene får opplegg/undervisning i de fagene som står på timeplanen den dagen.

Vi forventer at elevene deltar i den undervisningen som blir gitt. Dette handler om elevers læring og om at lærerne har et godt vurderingsgrunnlag når de skal sette karakterer. Mange skal også opp til eksamen i mai og juni, og da er det viktig å ikke ha gått glipp av mye undervisning. Elever må derfor "møte" til undervisningen. Dette gjør elevene ved å gjennomføre opplegget læreren gir, gjøre oppgaver og levere det de skal og ved å ha kontakt med lærerne sine om undervisningen. Dersom elever ikke leverer det de skal eller ikke deltar i de aktivitetene det er lagt opp til, vil læreren ta kontakt med elevene. Lærerne vil altså følge opp elevene på samme måte som de gjør i klasserommet til enhver tid.

Hvordan foregår undervisningen?

Lærerne deler undervisningsopplegg på Its Learning. Det er også her elevene for eksempel skal levere oppgaver. Lærerne må gi tydelige beskjeder om hva elevene skal gjøre og hvordan og når arbeid skal leveres. Undervisningen kan også foregå på Skype.

På Its Learning er det mulig for lærere å opprette et diskusjonsforum i hvert fag, under Ressurser. Her kan man lage diskusjonstråder der elever kan stille spørsmål til det de jobber med, eller man kan legge opp til faglige diskusjoner med mange deltakere.

Det kan være lurt at lærerne publiserer en mer detaljert plan over tiden fram til påske. Slik vil elevene ha oversikt over hva som skal skje framover, i tillegg til at opplegg i stor grad er klart dersom læreren blir syk.

Noen lærere vil legge opp til vurderingssituasjoner mens vi har fjernundervisning. Elevene må forholde seg til de beskjedene som lærerne gir og følge opp dette. Som ellers, er det læreren som bestemmer rammene for vurderingen. Dersom det er skriftlige arbeider som skal vurderes, vil læreren sjekke alle besvarelser for plagiat. Vurderinger er viktige også i denne perioden for å sikre at lærerne har et godt vurderingsgrunnlag når de skal sette standpunktkarakterer senere i vår.

Husk på

-Det er en ny og uvant situasjon for alle, ingen av oss har gjort noe lignende før. Vi må derfor være ekstra tålmodige og forståelsesfulle med hverandre.

-Skolen har plikt til å gjennomføre opplæring og vi forventer at alle elevene deltar i fjernundervisningen. Vi er imidlertid klar over at noen av våre elever nå er i en situasjon der det kan være vanskelig å konsentrere seg fullt ut om eget skolearbeid hele dagen. Det er viktig at elever er i dialog med lærerne sine dersom det gjelder dem.

-Arbeidsmengden må tilpasses det man kan forvente at blir gjort, tilsvarende undervisningstiden i faget den gitte dagen/perioden. Vi ønsker ikke å overlesse elever med arbeid slik at de mister motivasjonen og sliter seg ut, men vi må forvente en viss progresjon i fagene også i denne situasjonen.

-Som ellers, har noen elever behov for individuelt tilpassede opplegg. Dette gjelder også nå. Vi oppfordrer lærer og elev om å være i dialog om dette.

-Det er viktig at lærerne har kontakt med alle elevene i gruppene sine for å følge opp undervisningen. Denne kontakten kan foregå via skolemelding, sms, telefon, Skype eller lignende. Kontaktlærerne har et spesielt ansvar for å følge opp elevene sine og må ringe elever som ikke deltar i opplæringen i denne perioden.

 

Til sist en oppfordring

Det at alle landets skoler og barnehager er stengt er en svært dramatisk beslutning. Den har norske myndigheter tatt for å begrense smittespredning, for å hindre at helsevesenet vårt bryter sammen og for å ivareta befolkningens helse. Det er alvor nå. Vi er oppfordret til å holde oss hjemme og å være i kontakt med få mennesker. Det gjelder også ungdommen. Vi forstår at dere ønsker å være sammen i store gjenger. Men det er ikke tid for det nå, dette er ingen lek. Om du selv ikke blir syk, kan dine nærmeste bli det. Særlig eldre og syke mennesker er utsatt. Vis ansvar, vis solidaritet, vær med på å forhindre smittespredning. Og husk å vaske hendene dine godt og å hoste/nyse i papirlommetørke eller albuekroken.

 

Vennlig hilsen

Terje Wold

rektor