Ny e-postadresse og postadresse

skjemaer og søknadsprosesser

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

 

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Stovner videregående skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo