Eksamen våren 2021

Bokstabel

Kun muntlig eksamen gjennomføres for VG3 elever (både 3ST og påbygg). Dersom man er trukket ut til muntlig- praktisk eksamen, skal man ikke ha eksamen. Muntlig eksamenstrekk blir publisert 48 timer før eksamen skal være avlagt. Dersom eleven (gjelder bare 3ST), skulle hatt flere muntlige trekk (pga for få skriftlige fag), blir eleven kun trukket ut til en muntlig eksamen. Stovner vgs har fått utdelt følgende muntlige eksamensdatoer (kan komme unntak):

  • 04.juni, med trekk 02.juni
  • 09.juni, med trekk 07.juni
  • 16.juni, med trekk 14.juni

Muntlig morsmålseksamen og skriftlig morsmålseksamen går som planlagt i likhet med andre privatisteksamener.

Les mer her fra regjeringen.no