Masterclass i partikkelfysikk

Masterclass i partikkelfysikk 2
Det var tilstede ca. 300 elever fra ca. 10 norske vgs-skoler, i Sophus Lies auditorium på MatNat ved UiO, fra 10.00-17.00, den 21.mars.
 
I tillegg til de norske elevene deltok elever fra Hellas, Italia, Tsjekkia og Storbritannia.
 
Etter tre timer med forelesninger og introduksjon til eksperimentet, varte simuleringseksperimentet med analyse i 2 timer på egne PC-rom rundt om på Blindern.
 
Vi ble geleidet til fysikkbygget, og elevene ble der veiledet på engelsk av James.
 
Her jaktet elevene på spor etter Higgs-bosonet, i flere simuleringer av det som var detektert av ATLAS-detektoren ved CERNs Large Hadron Collider (LHC) i Geneve.
 
Det hele endte med 2 timer diskusjon i auditoriet og en videokonferanse ledet av to kvinnelige forskere ved CERN.
 
Det ble servert boller og bananer til alle under videokonferansen. Og helt sist ble det gjennomført en Kahoot med 7 spørsmål, ledet av de to i CERN.
 
En oppevelsesrik dag, der våre ca. 20 FYS1-elever viste at de kunne utføre simuleringseksperimenter på svært høyt teoretisk nivå!
 
Vi dro hjem slitne, men svært fornøyde!
Masterclass i partikkelfysikk 1