Parseller tilbys foreldre til årets vg1-elever

Foreldre dyrker poteter

Dette er et tilbud for vg1- foreldre. Nå får du mulighet til å dyrke egne grønnsaker på et område rett ved skolen til neste vår og sommer. Parsellen overtar du i høst, slik at du kan forberede jorda til neste år.

Tilbudet er gratis og utstyr kan lånes av oss.

Er du som mor eller far interessert? Ta kontakt med lærer Stine: stine.jonsrud@osloskolen.no eller på telefon 97 68 00 77.

Det tilbys i første omgang 4 parseller på omtrent 15 kvadratmeter hver. De første som tar kontakt får tildelt etter avtale. Dersom få vg1-foreldre melder seg, går tilbudet videre til foreldre på vg2 og vg3.

Disse kan søke om parsell

  • Du har barn som går vg1 på Stovner vgs dette skoleåret.
  • Du ønsker å ha ansvar for en egen parsell fra 1. oktober 2020 - 1. oktober 2021.
  • Du vil følge skolens parsellregler.