Vi tilbyr foreldreparseller til  foreldre - kun en parseller ledig!

Foreldreparsell

Er du som mor eller far interessert? Ta kontakt med lærer Stine: stine.jonsrud@osloskolen.no på epost.

Parsellen har man fra man får den tildelt i oktober - og ut september 2022. Neste høst vil nye foreldre overta.

Det tilbys 4 parseller på omtrent 15 kvadratmeter hver. De første som tar kontakt får tildelt etter avtale og vi skriver en kontrakt. Blir det stor etterspørsel settes det opp venteliste. 

Regler for foreldreparseller