Identitetsprosjekt på HO til høsten

Logo: FHI

Neste år skal elever fra to VG1-klasser hos oss, og elever på to andre videregående skoler på Østlandet, prøve ut et helt nytt undervisningsopplegg. Opplegget er laget av Folkehelseinstituttet i samarbeid med minoritetsrådgivere.

I Identitetsprosjektet skal elevene jobbe med og utforske ulike spørsmål om identiteten sin på nye og spennende måter. Målsettingen med Identitetsprosjektet er at elevene skal lære mer om seg selv, om hvem de er, og i den prosessen også lære mer om de andre i klassen.

Dette blir spennende!

Informasjon om prosjektet