Hva skjer med eksamen?

Lavendel

Disse eksamenene er avlyst: 

 • Alle skriftlige eksamener, både lokalt gitt og sentralt gitt
 • Alle muntlig, muntlig praktiske og praktiske eksamener er avlyst for alle elever. Dette inkluderer da også tverrfaglig eksamen. 

Disse eksamenene er ikke avlyst: 

 • Muntlig eksamen for VG3 (her venter vi på avklaring om det gjelder også muntlig- praktisk eksamen for 3ST-elevene).
 • Privatisteksamener  (dette inkluderer også morsmålseksamen, både muntlig og skriftlig)

 

Her er oppsummeringen som ligger ute på regjeringen.no: 

Eksamen våren 2021: 

 • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever. 
 • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever. 
 • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres. 
 • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres. 
 • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene. 
 • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak. 
 • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23. 
 • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres. 
 • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen. 

Kilde: Regjeringen