Eplehage på Stovner vgs

Gjennom epleprosjektet Lif Laga har barn og unge i bydel Stovner fått oppleve mestring, tilhørighet og samskaping siden 2016.  Prosjektet  har fokus på at ungdom plukker epler i nærhagene og  produserer førsteklasses epledrikk som blir solgt til inntekt for Redd Barna og ungdom i nærmiljøet.

Lif Laga skal nå bygge opp en egen eplelund i Karl Fossumsvei 25, altså på skolens tomt. De skal etablere en lokal ungdomsgruppe som skal lede arbeidet, kalt Epleheltene. Det skal rekrutteres 10 ungdommer i alderen 16-20 som skal lede, bygge opp og drifte en eplelund på 30 trær. Noe for deg? Ta kontakt med Åsmund .