Du kan søke utdanningsstipend!

Stipend logo

Anthonstiftelsentilbyr utdanningsstipender til elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Vi ønsker å løfte frem og støtte elever med ambisjoner om å ta høyere utdanning, og som samtidig kan være gode rollemodeller for andre unge med minoritetsbakgrunn.
Du finner utlysningen og søknadsskjema ved å gå inn på www.anthonstiftelsen.no.