Besøk av små byggfagselever

Besøk fra AKS

Resultatet: Mange flotte fuglehus og fornøyde barn!

Besøk fra AKS
Besøk fra AKS
Besøk fra AKS