Åpning av Kunnskapshagen

Hassan og Marianne Borg

Hassan fra 2st4 kom i fin samtale med Marianne Borgen. Hassan går entrepenørskap på vg2 og forklarte sine tanker om bioposer for ordføreren.

epletreeier blokk58
kunnskapshagen