3ST, 3PÅK & 2ST - viktig info

Viktig beskjed
Elevene  får vite eksamenstrekket onsdag 15. mai kl. 08.45 (3ST + 3PÅK) eller 09.15 (2ST) i auditoriet. Trekket blir publisert for alle i portalen kl.09.00. 
 
Timeplanen blir derfor oppløst for:
3ST og 3PÅK: 15. og 16.mai
2ST : 16. mai
 
Elevene får tilbud om å sitte sammen på skulen og lese til eksamen. Se oversikt over hvilke rom som er tilgjengelige.

 

Regler til elever som bruker eksamensrom

1. Det skal være arbeidsro på rommene, folk som sitter her skal øve til eksamen.

2. Dersom du ønsker å jobbe på gruppe med andre kan du det, men da må de arbeide rolig sammen.

3. Ha spørsmål klar til faglærar dersom hun/han kommer innom rommet.

4. Det er lov med mat og drikke dersom du rydder etter deg. 

5. Du kan ta pausar når resten av skolen har det. Det er ikke lov å oppholde seg andre steder på skolen (t.d. kantina) når de andre har undervisning. 

6. Rommene blir ikke låst, du har selv ansvar for verdisaker.