Eksamen våren 2021- avlyst

Illustrasjon.

Muntlig morsmålseksamen og skriftlig morsmålseksamen går som planlagt i likhet med andre privatisteksamener.