Søknad om å bytte programfag

Kopier teksten i boksen til høyre (du kan lime inn i Word og skrive ut), fyll ut og lever i resepsjonen senest 25. september kl. 14.00. Etter fristen må du henvende deg til din avdelingsleder.

Hvis vi har spørsmål ringer vi deg og hvis du får bytte får du SMS (hvis du ikke har mobil sender vi e-post på osloskolen.no).

Hvis det blir avslag gir vi ikke beskjed. Når alle søknadene er ferdigbehandlet legges det ut melding i portalen om dette.

Ta kontakt med avdelingslederen din hvis du har spørsmål.

Kopier og fyll ut

Søknadsskjema - bytte av programfag

Leveres i resepsjonene

Jeg ønsker å bytte FRA følgende fag:

  

Jeg ønsker å bytte TIL følgende fag:

 

Begrunnelse: 

 

FULLT NAVN (SKRIV TYDELIG):

 

Fødselsdato:

Klasse:

Mobiltelefon (oppgi hvis du ikke har fungerende telefon):

 

Jeg har lest informasjonen på hjemmesiden nøye under "Søknad om å bytte programfag" 

     JA             NEI

 

Dato i dag:

 

Underskrift: