Hovedseksjon

Foreldreparseller

Foreldreparsell

Er du som mor eller far interessert? Ta kontakt med lærer Stine: stine.jonsrud@osloskolen.no eller på telefon 97 68 00 77.

Dette er et tilbud for foreldre som har elever som nå går på vg1. Parsellen har man fra man får tildelt - til slutten av september. Da vil nye vg1-foreldre overta. Det tilbys i første omgang 4 parseller på omtrent 15 kvadratmeter hver. De første som tar kontakt får tildelt etter avtale. Blir det stor etterspørsel settes det opp venteliste. Hvis få vg1-foreldre melder seg, går tilbudet videre til foreldre på venteliste fra vg2 og vg3.