Foreldreparseller

Foreldreparseller

Tilbudet er gratis og noe utstyr kan lånes av oss, mens frø og planter må man ha selv.

Er du som mor eller far interessert? Ta kontakt med lærer Stine: stine.jonsrud@osloskolen.no eller på telefon 97 68 00 77.

Dette er et tilbud for foreldre som har elever som nå går på vg1. Parsellen har man fra man får tildelt - til slutten av september. Da vil nye vg1-foreldre overta. Det tilbys i første omgang 4 parseller på omtrent 15 kvadratmeter hver. De første som tar kontakt får tildelt etter avtale. Blir det stor etterspørsel settes det opp venteliste. Dersom få vg1-foreldre melder seg, går tilbudet videre til foreldre på vg2 og vg3.