Kommunikasjon og kultur

Nalband

Kommunikasjon og kultur 1 (2KOKA)

OBS! Dette faget fases ut, men elever som har 2KOKA fra før vil bli tilbudt 2KOKC i 2017/2018

 

Kommunikasjon og kultur 1 er faget for deg som er interessert i samfunnet du lever i. Faget handler om hvordan vi mennesker kommuniserer med hverandre, muntlig og skriftlig, gjennom ulike medier og på ulike måter. Vi lærer også om hvordan ulike kulturer er og kommuniserer med hverandre.  I faget bruker vi ingen lærebok, men har dagsaktuelle saker og tekster som vårt pensum. Vi bruker ulike fremgangsmåter og teorier for å analysere alt fra reklamer til taler og videoer fra f.eks. youtube. I tillegg gjennomfører vi undersøkelser og prosjekter der vi lager egne tekster, som appeller, videoer og internettekster. 

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: 2 

 

Arbeidsformer/metoder

 • Vi arbeider både teoretisk og praktisk med å analysere og lage sammensatte tekster
 • Vi jobber med prosjekter, som f.eks. å lage filmer og plakater på oppdrag
 • Vi gjennomfører undersøkelser
 • Vi oppsøker og lærer om ulike kulturers måte å kommunisere på

 

Viktige egenskaper

 • Nysgjerrighet og åpenhet for andre kulturer og måter å kommunisere på
 • Glad i å skape sammensatte tekster
 • Ikke redd for å prøve nye ting

 

Yrkesmuligheter

 • Kommunikasjon og kunnskap om ulike kulturer er viktig i alle yrker.
 • Jobb i offentlig virksomhet
 • Arbeid i frivillige organisasjoner eller politiske partier
 • Undervisning
 • Journalist
 • Bistandsarbeider
 • Internasjonalt arbeid
 • Samfunnsforsker eller medieviter
 • Filmskaper

 

Eksamensform: Eleven kan bli trukket ut til muntlig eksamen.

 

 

Kommunikasjon og kultur 3 (2KOKC)

 

Kommunikasjon og kultur 3 bygger på kommunikasjon og kultur 1. Er du nysgjerrig på hvordan ulike kulturer kommuniserer med hverandre? Hvis du vil vite mer om hvordan kommunikasjon påvirkes av kulturelle faktorer, som nasjonal kultur, gruppetilhørighet, etnisitet, kjønn og fag- og yrkesbak-grunn, er dette faget for deg. Vi ser på hvilke kultur-elle verdier som gjemmer seg i ulike former for kommunikasjon, og hvilke utfordringer som finnes i det flerkulturelle samfunnet. Det er fokus på muntlig kommunikasjon og ulike mediers rolle i samfunnet.

Timer per uke: 5

Primært årstrinn: 3

 

Arbeidsformer/metoder

 • Vi analyserer ulike mediers måter å kommuni-sere på
 • Vi lærer ulike metoder for å analysere spesielt muntlig kommunikasjon
 • Vi gjennomfører større undersøkelser av forskjellige kommunikasjonssituasjoner
 • Vi oppsøker og lærer mer om ulike kulturers måte å kommunisere og samhandle på
 • Ekskursjoner

 

Viktige egenskaper

 • Nysgjerrighet og åpenhet for andre kulturer og måter å kommunisere på
 • Glad i å skape sammensatte tekster
 • Samfunnsengasjement

 

Yrkesmuligheter: Som kommunikasjon og kultur 1

Eksamensform: Eleven kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen.