London Vg2

London

Hvert år får noen elever sjansen til å gjennomføre vg2 i London. Vår skole kan i samarbeid med Hammersmith & West London College tilby elevene å ta vg2 studiespesialiserende i London. På denne måten kan du få ett års utenlandsopphold i en av verdens mest spennende storbyer. Du bor sammen med en eller to klassekamerater hos vertsfamilier i nærheten av skolen. Skolen har en egen koordinator som følger dere opp og du har egen kontaktlærer både i Oslo og i London.

Undervisningen foregår på engelsk, med engelske lærere, men etter norske læreplaner. I tillegg vil det være tett oppfølging av elevene fra Stovner, både for å sikre at undervisningen foregår i henhold til læreplanene og at elevene har det trygt og godt sosialt. Skoleåret starter med noen uker på Stovner. Kurset i London varer fra 1. november til 1.  mai og avsluttes på Stovner med oppsummering og eksamen.

Kurset vil i tillegg til fellesfag omfatte programfag innen språkfag, realfag og samfunns- og økonomiske fag. Elever som har fullført vg1 studiespesialiserende fag kan søke på tilbudet. Inntak skjer på grunnlag av fagkarakterer, orden og atferd og personlig egnethet. Store deler av kostnadene til reise og opphold dekkes av støtte fra Statens lånekasse.

Se vår informasjonsvideo om tilbudet her

London eye

Finn er kontaktperson for London-klassen

Elin og Selma forteller om sitt år i London

Alex forteller om Stovner Academic programme