Vg2 i London

Engelsk

Hvert år får elever fra Stovner sjansen til å gjennomføre Vg2 i London. Stovner VGS kan i samarbeid med Hammersmith & West London College tilby elevene å ta Vg2 studiespesialiserende fag i London. På denne måten kan du få et års utenlandsopphold i en av verdens mest spennende storbyer uten å bli forsinket i utdanningen. Du bor sammen med en eller to klassekamerater hos vertsfamilier i nærheten av skolen. Skolen har en egen koordinator som følger dere opp, og du har egen kontaktlærer både i Oslo og i London.

Undervisningen foregår på engelsk, og med engelske lærere, men etter norske læreplaner. I tillegg vil det være tett oppfølging av elevene fra Stovners personale, både for å sikre at undervisningen foregår i henhold til læreplanene og at elevene har det trygt og godt sosialt. Skoleåret starter med noen uker på Stovner. Kurset i London varer fra september til mai og avsluttes på Stovner med oppsummering og eksamen.

Kurset vil i tillegg til fellesfag omfatte programfag innen språkfag, realfag og samfunns- og økonomiske fag. Elever som har fullført Vg1 studiespesialiserende fag kan søke på tilbudet. Inntak skjer på grunnlag av fagkarakterer, karakter i orden og atferd og personlig egnethet. Deler av kostnaden til reise og opphold dekkes av stipend fra Statens lånekasse.

Se vår informasjonsvideo om tilbudet her, og kom på infomøte om London på åpen dag torsdag 24. januar 2019!

London