Vg2 i London

Engelsk

Hvert år får elever fra Stovner sjansen til å gjennomføre Vg2 i London. Stovner VGS kan i samarbeid med Hammersmith & West London College tilby elevene å ta Vg2 studiespesialiserende fag i London. På denne måten kan du få et års utenlandsopphold i en av verdens mest spennende storbyer uten å bli forsinket i utdanningen. Du bor sammen med en eller to klassekamerater hos vertsfamilier i nærheten av skolen. Skolen har en egen koordinator som følger dere opp, og du har egen kontaktlærer både i Oslo og i London.

Undervisningen foregår på engelsk, og med engelske lærere, men etter norske læreplaner. I tillegg vil det være tett oppfølging av elevene fra Stovners personale, både for å sikre at undervisningen foregår i henhold til læreplanene og at elevene har det trygt og godt sosialt. Skoleåret starter med noen uker på Stovner. Kurset i London varer fra september til mai og avsluttes på Stovner med oppsummering og eksamen.

Kurset vil i tillegg til fellesfag omfatte programfag innen språkfag, realfag og samfunns- og økonomiske fag. Elever som har fullført Vg1 studiespesialiserende fag kan søke på tilbudet. Inntak skjer på grunnlag av fagkarakterer, karakter i orden og atferd og personlig egnethet. Deler av kostnaden til reise og opphold dekkes av stipend fra Statens lånekasse.

Et år i London. Et minne for livet! Se vår informasjonsvideo om tilbudet her, og kom på infomøte om London på Åpen dag 26.01.2017.