Studiespesialisering/språk-, økonomi og samfunnsfag Vg2 og Vg3

Elever som jobber med PC

Ønsker du å lære spansk, fransk, tysk, japansk eller engelsk? Eller er psykologi, kommunikasjon og kultur, politikk og menneskerettigheter, sosialkunnskap, sosiologi og sosialantropologi, markedsføring og ledelse, økonomistyring, økonomi og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling eller rettslære noe for deg?

Studiespesialisering er et treårig utdanningsprogram. Ved å velge dette programmet, legges grunnlaget for å studere videre ved en høgskole eller et universitet i Norge eller utlandet. Uansett om du tar programfag innen realfag eller språk-, økonomi og samfunnsfag, blir det arrangert studietur til Berlin i Vg3.

Les mer om programfag i på nettsiden vår og videregående utdanning på Vilbli.