Om fagvalg Vg3

Fagvalg vg3

Se blokkskjema over. Du skal til sammen velge tre fag. Du kan bare velge ett fag fra hver rad (bortover). Fagene med mindre font er Vg2-fag som også er tilgjengelige for Vg3-elever.

Viktige ting å tenke på når du velger:

  • Bare noen få studier krever at du tar spesifikke fag. Husk at stort sett så er det dårlige karakterer som stenger muligheter, ikke hvilke type fag du velger.
  • Hvis du ikke hadde annet fremmedspråk på ungdomsskolen må du velge spansk / tysk I+II, og velge to programfag som gir fordypning i tillegg.
  • Hvis du hadde annet fremmedspråk på ungdomsskolen velger du to programfag som gir fordypning og et valgfritt tredje programfag.
  • Fordypning betyr 10 timer i samme fag, for eksempel kjemi 1 (5 timer) + kjem 2 (5 timer) eller psykologi 1 (5 timer) + psykologi 2 (5 timer).
  • Du må ha to fordypninger innen SAMME PROGRAMOMRÅDE. For eksempel så fører ikke fordypning i bare kjemi og psykologi til vitnemål, fordi kjemi er et realfag og psykologi et samfunnsfag. Hvis du ikke tror dette går, snakker du med rådgiver eller studieinspektør Merete Smedsvik.
  • Du må ha hatt 4 programfag innen programområdet ditt totalt fra Vg2 og Vg3 for å få vitnemål.
  • Hvis du ikke liker programfagene du har på Vg2 eller karakterene dine er lave, bør du be om samtale med rådgiver for å vurdere andre programområder. Det er ikke for sent å gjøre et omvalg!
  • Trykk her for å se et eksempel på gyldig vitnemål  

 Frist: FØR vinterferien. Du velger i blokkvalg.no etter du har fått brukernavn og passord på e-post. Velger du fag innen fristen, er det ganske sikkert du får de fagene du ønsker. 

Forbehold 1: Fagene som er markert med oransje bygger på tilsvarende fag på Vg2. Altså: du må først ha bestått Vg2-faget før du kan ta Vg3-faget. For eksempel får du ikke ta kjemi 2 uten at du har bestått kjemi 1.

Forbehold 2: Faggrupper med få elever vil ikke kunne settes i gang.

Forbehold 3: I faggrupper med for mange elever, må de med lavest snitt velge et annet fag.

Hvis du ombestemmer deg etter fristen må du ønske bytte av fag senest 10.august. Du leverer ønsket per e-post til studieleder. Du må være forberedt på å få avslag, og det er svært lite sannsynlig å få innvilget ønske om bytte etter skolestart.