Om fagvalg Vg2

Fagvalg vg2

Se blokkskjema over. Du skal velge tre programfag og én type matematikk. Du kan bare velge ett fag fra hver rad (bortover). Velg fra tre rader om du skal ha matematikk 2P. Skal du ha matematikk R1 eller S1, velger du fra tre rader i tillegg til R1/S1.

Viktige ting å tenke på når du velger:

  • Bare noen få studier krever at du tar spesifikke fag. Husk at stort sett så er det dårlige karakterer som stenger muligheter, ikke hvilke type fag du velger.
  • Vi har to programområder: REALFAG (REA) og SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI (SSØ)
  • På Vg3 må du fortsette med to fag innen samme programområde. Derfor får du færre valgmuligheter på Vg3 om du har fag fra begge programområdene på Vg2.
  • Du skal velge 15 timer programfag hvis du ikke velger matematikk programfag (2MAR1eller 2MAS1). Da har du praktisk matematikk 2 (2P) som fellesfag tre timer i uken i tillegg til tre programfag.
  • Hvis du velger matematikk programfag (2MAR1eller 2MAS1), må du velge 20 timer programfag, inkludert matematikken.
  • Minst 10 timer skal være fra eget programområde (det programområde som du søker på Vg2 og du skal fortsette med på Vg3).
  • Med andre ord: alle skal ha tre programfag i tillegg til matematikk
  • For å velge realfag hos oss må du ha minimum karakter 3 i 1P eller 2 i 1T, men vi anbefaler å kun velge fysikk og R1 hvis du har T-matte med god karakter og ingen med under 4 i 1P å velge de andre realfagene. Selv for elever med 4 i 1P blir realfag ofte for tøft.
  • Trykk her for å se eksempel på gyldig vitnemål

Frist: FØR vinterferien. Du velger i blokkvalg.no etter du har fått brukernavn og passord på e-post. Velger du fag innen denne fristen, er det ganske sikkert du får de fagene du ønsker.

Forbehold 1: Faggrupper med få elever vil ikke kunne settes i gang.

Forbehold 2: I faggrupper med for mange elever, må de med lavest snitt velge et annet fag.

Hvis du ombestemmer deg etter fristen må du ønske bytte av fag senest 10.august

Du må være forberedt på å få avslag, og det er svært lite sannsynlig å få innvilget ønske om bytte etter skolestart. Du leverer ønsket per e-post til studieleder